Hilversum,
29
oktober
2021
|
14:34
Europe/Amsterdam

Vanavond in Meldpunt: Padel moet op 200 meter afstand van woningen

Vrijdag 29 oktober

De Nederlandse Stichting Geluidshinder adviseert 200 meter afstand tussen padelbanen en woningen aan te houden. Dat staat in een nieuwe conceptrichtlijn aan Nederlandse gemeenten. De bestaande wet- en regelgeving rondom de snel groeiende sport voldoet niet en dat levert in tientallen gemeenten ernstige geluidsoverlast op, stelt actiegroep Meld Overlast Padelbanen vanavond in Meldpunt. De tennis- en padelbond KNLTB, wijst het conceptadvies van 200 meter af en wil aan de huidige regelgeving vasthouden.

Geplok
Padel is een combinatie van tennis en squash en is sinds de coronacrisis met een opmars bezig: er zijn inmiddels 660 padelbanen in ons land. Maar met de groei van het aantal buitenbanen neemt ook de overlast voor omwonenden toe. De actiegroep Meld Overlast Padelbanen kreeg het afgelopen jaar 35 meldingen van overlast door padelbanen. Omwonenden van nieuwe padelbanen worden soms wanhopig door het galmende geplok van het padel-racket, constateert voorman Frederik Everaars.

In Meldpunt vertellen omwonenden over toegenomen geluidsoverlast door padel. Annemarie Snoodijk uit Bennebroek wordt ‘gek van het voortdurende geplok, dat tot laat op de avond doorgaat’. Een vrouw uit Wassenaar heeft honderd meldingen van geluidsoverlast bij de gemeente gedaan en is meerdere rechtszaken begonnen tegen de padelbaan dichtbij haar woning.

Spelbeleving
Het geluid van padel is aanzienlijk harder dan tennis, constateert geluidsexpert Erik Roelofsen van de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG). De NSG is een onafhankelijke organisatie, die geluidshinder probeert te voorkomen en te bestrijden. Uit onderzoek van de NSG blijkt dat padel tussen de 5 en 10 decibel meer geluid dan tennis oplevert. Het aantal slagen per minuut is ook hoger en spelbeleving is anders dan bij tennis. De bestaande wet- en regelgeving schiet daardoor ernstig te kort, stelt Roelofsen.

Conceptrichtlijn
Voor nieuwe padelbanen is een omgevingsvergunning vereist. De publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is een richtlijn die vaak wordt gebruikt. Daarin staat dat de minimale afstand tussen een padelbaan en woonbebouwing is 50 meter moet zijn. Padel wordt als een vorm van tennis beschouwd. Dat levert veel problemen op en moet snel veranderen, stellen de NSG en Meld Overlast Padelbanen.
De NSG pleit in een nieuwe conceptrichtlijn voor 200 meter tussen milieugevoelige bestemmingen (o.a. woningen) en padelbanen. ‘Wil je aan de normen van goede ruimtelijke ordening voldoen moet je die afstand zeker aanhouden’, zegt Roelofsen in Meldpunt. ‘Het betekent dat veel aangelegde padelbanen eigenlijk niet hadden gekund’, aldus Roelofsen.
Alleen na professioneel akoestisch onderzoek kan van de voorgestelde 200 meter worden afgeweken, stelt de NSG voor in het advies. Afwijkingen naar boven of naar beneden kunnen voorkomen, staat in de conceptrichtlijn die vanavond (vrijdag) in Meldpunt wordt besproken. De nieuwe richtlijn wordt binnenkort naar Nederlandse gemeenten gestuurd.

Prematuur
De KNLTB, het landelijk orgaan voor padel, reageert afwijzend op het NSG voorstel. ‘Wij zien geen enkele aanleiding om af te wijken van de indicatieve 50 meter regel’, schrijft de KNLTB in een reactie aan Meldpunt. De bond noemt de stap van 50 naar 200 meter ‘prematuur’. ‘Daar doe je veel situaties en omstandigheden te kort mee’, schrijft de KNLTB.

De bond erkent dat maatwerk bij padel soms noodzakelijk kan zijn. ’Akoestisch onderzoek kan een belangrijk onderdeel uitmaken van de vergunningsaanvraag om daarmee omwonenden gerust te stellen of passende maatregelen vast te stellen.’ De KNLTB kondigt aan met de NSG en betrokken partijen in gesprek te gaan over de geluidsproblematiek rondom padel.

MAX: Meldpunt
Vrijdag 29 oktober om 19.20 uur op NPO 2
Presentatie: Elles de Bruin
www.maxmeldpunt.nl | meldpunt@omroepmax.nl

facebook.com/MAXMELDPUNT | twitter.com/MAXMELDPUNT | @MAXMeldpunt | #MAXMeldpunt