Hilversum,
16
oktober
2020
|
14:17
Europe/Amsterdam

Vanavond in Meldpunt: ABP betaalt 100 miljoen euro aan achterstallige pensioenen alsnog uit

Vrijdag 16 oktober

Duizenden ABP-gepensioneerden hebben, vaak jarenlang, een te laag pensioen ontvangen. ABP betaalt het achterstallige pensioen nu alsnog met terugwerkende kracht uit en verhoogt de betreffende pensioenen. Hiervoor reserveert het pensioenfonds 100 miljoen euro. ABP-directeur Harmen van Wijnen vertelt dit vanavond in Meldpunt, om 19.20 uur bij MAX op NPO 2.

Samenvallende diensttijd
Het achterstallige pensioen bestaat uit een aanvulling voor tweeverdieners. ABP-deelnemers bouwden vóór 1995 veelal te weinig pensioen op, als hun partner gelijktijdig met hen óók een pensioen opbouwde. Om dit pensioentekort aan te vullen, stelt ABP sindsdien een ‘aanvulling samenvallende diensttijd’ beschikbaar. Het recht op deze aanvulling bestaat zodra beide partners AOW ontvangen. Deze aanvulling werd niet automatisch gedaan, maar moest worden aangevraagd. Veel ABP-gepensioneerden wisten dit niet.

In januari van dit jaar zette MAX Ombudsman Rogier de Haan in Meldpunt de schijnwerpers op deze regeling. Hij liet zien hoe deze eenvoudig, met een formulier, aangevraagd kan worden. Zijn vermoeden was dat duizenden gepensioneerden, zonder het te weten, ook recht hebben op deze aanvulling. ABP sprak dit indertijd tegen, en gaf aan dat dat aantal beperkt zou zijn. De uitzending leidde tot een stortvloed aan vragen en reacties bij zowel MAX Ombudsman als ABP.

Rente
Volgens ABP zijn sindsdien 22.000 aanvragen gedaan voor deze aanvulling. Tot nog toe zijn daarvan 14.000 beoordeeld. Aan 6.000 daarvan is de aanvulling toegekend. Gemiddeld leidt de aanvulling tot een pensioenverhoging van 900 euro bruto per jaar. Omdat er vaak al jarenlang recht bestond op de aanvulling, wordt een deel ervan uitbetaald in de vorm van een nabetaling. Dit leidt in de meeste gevallen tot eenmalige bedragen van meer dan 10.000 euro per gepensioneerde.

ABP heeft tot eind juli 30 miljoen euro aan aanvullingen uitgekeerd. ABP-directeur Harmen van Wijnen zegt hierover in Meldpunt: “In totaal hebben we hiervoor 100 miljoen euro gereserveerd. Dus dat is serieus geld. Maar als je dit afzet tegen ons totaal belegd vermogen, dan zijn het cijfers achter de komma”.

Nog 8.000 aanvragen moeten worden beoordeeld. ABP verwacht daarvoor nog tot medio 2021 nodig te hebben, tot ergernis van veel ABP-gepensioneerden en MAX Ombudsman Rogier de Haan. Van Wijnen: “De frustratie over de lange wachttijd begrijp ik helemaal. Dit is niet goed. Normaal is de wachttijd bij ABP maximaal negentig dagen. Daar zitten we nu ver overheen. Dus daar wil ik ook excuses voor aanbieden.”

Veelal hebben deze gepensioneerden ook recht op wettelijke rente over de nabetalingen. Degenen die de aanvulling inmiddels hebben ontvangen, moeten deze rente nu nog apart opvragen bij ABP. Na druk van de MAX Ombudsman gaat ABP de wettelijke rente vanaf heden meteen meenemen in de nabetalingen.

Rogier de Haan heeft een dubbel gevoel over dit succes: “Aan de ene kant is het fantastisch dat zoveel mensen een onverwachte pensioenverhoging krijgen, met vaak een substantiële nabetaling. Maar dat komt simpelweg doordat ze jarenlang juist te weinig pensioen ontvingen. En juist daarom moet ABP alles in het werk stellen om de duizenden die nog op antwoord wachten, snel duidelijkheid te geven. Het is onbestaanbaar dat mensen hierop soms nog een jaar moeten wachten.”

ABP heeft een speciaal telefoonnummer ingericht om vragen over deze aanvulling te beantwoorden. Het callcenter is vanavond vanaf de start van de uitzending (19.20 uur) tot een uur daarna geopend op telefoonnummer: 045 - 579 62 75.

Meer informatie over dit dossier is te vinden op de website van Meldpunt.

MAX: Meldpunt
Vrijdag 16 oktober om 19.20 uur op NPO 2
Presentatie: Elles de Bruin
www.maxmeldpunt.nl | meldpunt@omroepmax.nl   

facebook.com/MAXMELDPUNT | twitter.com/MAXMELDPUNT | @MAXMeldpunt | #MAXMeldpunt