Hilversum,
11
september
2020
|
10:04
Europe/Amsterdam

Tijd voor MAX: nieren zijn van levensbelang

Woensdag 7 oktober

Tijd voor MAX staat op woensdag 7 oktober volledig in het teken van nierziekten en wat het betekent als je nieren niet meer werken. Een niertransplantatie is dan voor veel nierpatiënten veelal de best mogelijk behandeling; letterlijk van levensbelang. Met de invoering van de nieuwe donorwet komen er meer donornieren beschikbaar, maar de wachtlijst is daarmee niet opgelost. Ook is er altijd het risico op afstotingen en blijft de angst en onzekerheid over hoe lang een donornier meegaat. Te gast is Mirjam de Graaff, Nierstichting-ambassadeur en zus van BNN-oprichter Bart de Graaff. Bart overleed op 35-jarige leeftijd aan de gevolgen van nierfalen. Prof. dr. Alwayn (LUMC) vertelt over innovatief onderzoek naar meer succesvolle transplantaties. En (musical)acteur, zanger en choreograaf Stanley Burleson treedt op. Hij zet zich al jaren in als ambassadeur van de Nierstichting en schreef speciaal voor nierpatiënten en hun naasten een bijzonder lied.

Als je nieren niet meer werken, stort je leven in. Je leeft in onzekerheid over de toekomst. Het is steeds moeilijker om te zijn wie je wilt zijn, en om iets voor anderen te betekenen. Nierpatiënten hebben een lange, onzekere weg te gaan. Dialyseren, wachten op een donornier en áls de operatie komt, hopen dat de nier niet afgestoten wordt.

Impact van afstoting donornier
Bart de Graaff kampte al vanaf zijn negende met een ernstige nierziekte, die hem iedere keer weer in het ziekenhuis deed belanden. Mirjam de Graaff: “Bart dialyseerde en heeft twee niertransplantaties ondergaan. Ik heb gezien hoe euforisch hij was toen hij een donornier kreeg en hoe groot de teleurstelling was toen deze uiteindelijk werd afgestoten. Ik zag wat het vooruitzicht op jarenlang te moeten dialyseren, met je doet. En hoe ellendig het is als je van dialyse afhankelijk bent.” Ook Amber was negen jaar oud toen werd ontdekt dat haar nieren niet goed werken. Inmiddels is zij 25 jaar en heeft ze al twee transplantaties achter de rug. Beide nieren zijn afgestoten, waardoor ze weer op de wachtlijst staat voor een nieuwe donornier. Tot die tijd verblijft ze drie nachten in de week in het ziekenhuis om te dialyseren. De impact op haar dagelijks leven is enorm. Vooral nu blijkt dat nierpatiënten extra vatbaar zijn voor ernstige complicaties als ze het coronavirus oplopen.

Een nierziekte kan iedereen overkomen en gaat nooit over. Mensen met nierfalen zijn afhankelijk van dialyse of niertransplantatie om in leven te blijven. Dialyseren is loodzwaar. Jaarlijks overlijdt 1 op de 6 dialysepatiënten. Transplantatie is veelal de best mogelijke behandeling. Het geeft mensen hun leven terug.

Een donornier redt mensenlevens, maar er is nog steeds een groot tekort aan donornieren. De gemiddelde wachttijd voor een nier van een overleden donor is bijna 3 jaar. Tegelijkertijd worden er soms uit noodzaak minder goede nieren getransplanteerd. Daarbij is de kans groter dat die worden afgestoten. Bovendien gaan donornieren niet een leven lang mee; veel mensen hebben een tweede of derde transplantatie nodig in hun leven.

Prof. Dr. Ian Alwayn, transplantatiechirurg van het LUMC, vertelt over het huidige innovatieve onderzoek om de kwaliteit van donornieren te verbeteren. ”We hopen vooral dat we straks beter weten of een nier gaat werken in de ontvanger. En dat we dan donornieren minder snel zullen afwijzen. Ik heb goede hoop dat we daardoor in de toekomst veel meer patiënten kunnen helpen.”, aldus Alwayn.

De Nierstichting
De Nierstichting zet alles op alles om meer succesvolle niertransplantaties te realiseren. Naast de inzet om de wachtlijst voor donornieren te verkorten, financiert de Nierstichting innovatief wetenschappelijk onderzoek om de kwaliteit en matching van donornieren te optimaliseren, zodat donornieren beter functioneren en langer meegaan. De Nierstichting financiert ook onderzoek naar nieuwe medicijnen die patiënten weerbaarder maken tegen virusinfecties, om zo afstoting van de donornier te voorkomen.

Tijd voor MAX
Woensdag 7 oktober
Om 17.10 uur op NPO 1
Presentatie: Martine van Os & Sybrand Niessen
www.maxvandaag.nl

Facebook.com/TijdvoorMAX | Twitter.com/TijdvoorMAX |Instagram.com/TijdvoorMAX | #TijdvoorMAX