Hilversum,
13
november
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

Tijd voor MAX goede doelen special: Kinderen met een handicap op eigen benen laten staan! 13-11-2014

 

Hilversum, 10 november 2014 – Op donderdag 13 november om 17.35 uur op NPO 2 kunt u kijken naar een speciale aflevering van Tijd voor MAX. De uitzending staat geheel in het teken van kinderen met een handicap op de armste plekken van de wereld. Tijdens deze speciale thema-uitzending praten Martine van Os en Sybrand Niessen onder andere met Annemarie Haverkamp.

Annemarie Haverkamp is journalist, schrijfster en moeder van de 10-jarige Job. Job heeft een handicap en over het dagelijkse leven met een gehandicapt kind schrijft Annemarie regelmatig. In de Filippijnen zag zij dat er voor kinderen met een handicap nog heel veel moet worden verbeterd. Zij vertelt over haar ervaringen.

Ook het Liliane Fonds komt aan het woord, de organisatie die zich sterk maakt voor goede zorg, revalidatie, onderwijs en een veilige sociale omgeving voor kinderen met een handicap. Jaap Jongbloed, ambassadeur van het Liliane Fonds, steunt deze initiatieven van harte. En ook radio Deejay Hans Schiffers zet zich tijdens de uitzending op een bijzondere manier in voor kinderen met een handicap.  

Kinderen met een handicap in de Filippijnen
We zien het verhaal van de 7-jarige Aisha. Als gevolg van een hersenbeschadiging kon zij tot haar vierde jaar niet praten, niet zelfstandig rechtop zitten en niet lopen. Dankzij het Liliane Fonds kreeg dit meisje de medische aandacht die ze zo hard nodig had. Bovendien leerden haar ouders om beter met haar om te gaan. Nu, drie jaar later, kan Aisha lopen, praten en leert ze op school schrijven en lezen. Haar droom? Politieagent worden.

Ook Gea (4) heeft een hersenbeschadiging. Maar haar leven ziet er minder rooskleurig uit dan dat van Aisha. Gea is volledig afhankelijk van haar moeder, die haar handen al vol heeft aan haar andere vier kinderen. Moederliefde alleen is niet genoeg; Gea heeft dringend professionele hulp nodig.

Liliane Fonds
Het Liliane Fonds geeft rechtstreekse, kleinschalige, persoonsgerichte hulp aan kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden. Een kind met een handicap is in de eerste plaats een kind als ieder ander kind: het 'wil meedoen', leren en zo zelfstandig mogelijk zijn. Het uiteindelijke doel van de revalidatie is dan ook dat het kind niet meer aan de kant staat, maar meetelt en meedoet in het gezin, de lokale gemeenschap en de samenleving.

Het Liliane Fonds maakt voor de revalidatie vrijwel altijd gebruik van bestaande lokale voorzieningen, zo dicht mogelijk bij het kind in de buurt. Dit is efficiënter, goedkoper en draagt ook bij aan de plaatselijke economie en bevordert de werkgelegenheid. De hulp bestaat uit (para)medische behandelingen, operaties, hulpmiddelen, (speciaal) onderwijs, vakopleidingen en ondersteuning bij de opbouw van een zelfstandig bestaan. Al met kleine bedragen, kunnen grote resultaten worden bereikt.

De hulp is altijd persoonsgericht. Per kind wordt een revalidatieplan gemaakt, om zo te voorzien in de specifieke behoefte. De betrokkenheid van de ouders is belangrijk om de revalidatie te laten slagen. Daarom wordt aan hen een bijdrage gevraagd, in geld of in natura, om zo hun inzet te tonen bij de revalidatie van hun kind.

Tijd voor MAX
Donderdag 13 november
Om 17:35 uur op NPO 2 
Presentatie: Martine van Os en Sybrand Niessen
www.tijdvoormax.nl