Hilversum,
07
juli
2015
|
00:00
Europe/Amsterdam

Pensioenfondsen vrezen reputatieschade door MAX

Pensioenfondsen vrezen reputatieschade door MAX

Hilversum, 7 juli 2015 - De pensioenwereld is bang dat twee MAX-documentaires de reputatie van de pensioenwereld zullen schaden. In een uitgelekte brief vraagt de Pensioenfederatie aan alle Nederlandse pensioenfondsen informatie te verstrekken over hun contacten met de documentairemaker, MAX-journalist Cees Grimbergen. Het vandaag verschijnende MAX Magazine citeert uit de brief die in de hele pensioenwereld verspreid is. "De eerste documentaire uit 2013 stelde de pensioensector (ook) niet bepaald in een gunstig daglicht", schrijft de Pensioenfederatie. "Het is daarom belangrijk dat de pensioensector hierin gezamenlijk optrekt omdat de reputatie van de hele sector in het geding is".

De twee MAX-documentaires worden maandag 13 en dinsdag 14 juli onder de titel 'Zwarte Zwanen' uitgezonden op NPO 2. In de programma's komen onder andere fraudes gepleegd door pensioenbeleggers aan bod. Ook aandacht voor het toedekken van strafbare feiten door pensioenfondsen, het ontbreken van moraliteit in de pensioenwereld en de betekenis van geheimhouding. Daarnaast wordt stil gestaan bij hoe met Nederlands pensioengeld Private Equity-investeerders worden gefinancierd.

MAX stelt dat in de pensioenwereld met Ander Mans Geld (AMG) gewerkt wordt. Maar dat de bijbehorende zware verantwoordelijkheid door pensioenbeleggers niet serieus genomen wordt. Zwarte Zwanen bevat onder andere uitspraken van een hoge bankier van JP Morgan, van Koningin Máxima, Nederlandsche Bank-medewerkers en vakbondsbestuurders van FNV en CNV. De laatsten willen niet open spreken over de schimmige constructies bij veel pensioenfondsen. Ook SER-voorzitter Hamer en hoogleraar economie Teulings komen aan het woord.

De Pensioenfederatie als belangenorganisatie van de Pensioenfondsen stelt in de uitgelekte brief voor om  "nog voor de uitzendingen feiten, visies en dilemma’s rond met name vermogensbeheer en de verslaggeving daarover te verzamelen en te publiceren".  De brief is ondertekend door directeur van Riemen van de Pensioenfederatie.

Het is niet de eerste keer dat Grimbergen geslotenheid en angst aantreft in de pensioenwereld. Veel pensioenfondsen en -beleggers gaan niet in op kritische vragen. Veel interviewverzoeken voor de documentaires werden afgewezen. "Geheimhouding, 'non-disclosure' in het jargon, is gebruikelijker dan een eerlijk en open verhaal richting de werknemers en gepensioneerden", aldus Grimbergen. Hij maakte in 2013 een eerste aflevering onder de titel 'Zwarte Zwanen - Gokken met uw pensioenpremie'.

De nieuwe afleveringen heten 'Zwarte Zwanen - Schatrijk van uw pensioenpremie' en 'Zwarte Zwanen - De perverse prikkels blijven' en worden uitgezonden op maandag 13 en woensdag 14 juli om 20.30 uur op NPO 2.