Hilversum,
18
augustus
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

Ouderen schenken meer en sneller

Persbericht

 

Hilversum, 18 augustus 2014 - Ouderen schenken sneller en het geldbedrag dat ze uitkeren valt hoger uit dan voorheen, merken (klein)kinderen en goede doelen. Ook de Belastingdienst merkt de gevolgen. Schonken in 2012 ‘slechts’ 5.500 mensen voor de eigen woning, alleen het afgelopen halfjaar zijn dat er al 50.000.

De tijdelijke verruiming om tot één ton belastingvrij te kunnen schenken brengt zelfs een recordbedrag van 5 miljard op, de andere schenkingen komen daar nog bij. Ter vergelijking: in 2011 schonken mensen in totaal een bedrag van 3,5 miljard euro waarvoor aangifte gedaan moest worden, blijkt na een rondvraag door MAX Magazine bij de Belastingdienst. Makelaarsvereniging NVM pleit inmiddels voor een verlenging van de vrijstelling nu de woningverkopen met een spectaculaire 41 procent zijn toegenomen.

Volgens de fiscus maken vooral ouderen ‘veelvuldig’ gebruik van deze tijdelijke regeling. “Zij hebben meer tijd gehad om geld te verdienen en daarna op te sparen”, vertelt een woordvoerder. “Daarmee kunnen ouderen hun kinderen op weg helpen op de moeizame woningmarkt.”

Maatschappelijk bewustzijn

Ook schenken ouderen massaal aan goede doelen. Dankzij schenkingen uit nalatenschappen zijn de inkomsten van goede doelen vorig jaar flink gestegen. Zo lag in 2013 het bedrag aan nalatenschappen 10,6 procent hoger dan een jaar eerder, terwijl het aantal overledenen nagenoeg gelijk bleef.

Volgens notaris Dirk Doude van Troostwijk uit Bussum veroorzaakt een ‘groeiend maatschappelijk bewustzijn’ de trend om meer aan goede doelen te schenken. “Ouderen realiseren zich dat de tijd voorbij is dat de overheid allerlei subsidies uitkeert. Mensen nemen daarom zelf het heft in handen en schenken bijvoorbeeld aan de kinderboerderij in de buurt.”

Meer voldoening

Een andere reden voor ouderen om nu alvast te schenken is de verplichte vermogensheffing voor het verblijf in een AWBZ-instelling, zoals een verpleeg- of verzorgingstehuis. Deze steeg in 2013 van 4 naar 12 procent. Dat betekent dat een deel van het vermogen opgeteld wordt bij het inkomen, waarover de eigen bijdrage wordt berekend. Hoe lager het vermogen, hoe minder er dus betaald hoeft te worden.

Nu schenken betekent niet alleen een lagere AWBZ-bijdrage, het geeft simpelweg méér voldoening. Volgens Nora van Oostrom, woordvoerder van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), heeft schenken ‘met de warme hand’ een groot voordeel. “Je kunt,direct als je kinderen het nodig hebben, financieel bijspringen en er getuige van zijn hoe je schenking terecht komt.”

Toch heeft het laten slinken van het vermogen niet alleen voordelen, waarschuwt notaris Doude van Troostwijk. “Ik geef mijn cliënten altijd één advies: weeg altijd goed af waarom u wel of niet schenkt. Want stel: u heeft net teveel geld aan uw kinderen geschonken en dan wordt uw echtgenoot ziek. Dan bent u de pineut.”