Hilversum,
02
december
2019
|
09:51
Europe/Amsterdam

Onderzoek MAX/FNV: te veel regels en targets, te weinig vertrouwen en waardering

Nationaal Debat: Groot deel werkenden zit klem op de werkvloer

Een groot deel van de werkenden voelt zich klem zitten op de werkvloer. Ze zuchten onder de almaar toenemende druk van regels, productie-targets, protocollen en registraties. Als professional voelen ze zich vaak onvoldoende gezien en gewaardeerd. Het werkplezier is veelal ver te zoeken. Managers krijgen voor een belangrijk deel de schuld. Maar ook die voelen zich vaak klem zitten. Dat blijkt uit een breed onderzoek onder werkenden voor het tv-programma Nationaal Debat: Klem op de werkvloer (MAX), in samenwerking met vakbond FNV. Aan het onderzoek hebben 800 werkenden in uiteenlopende beroepen meegedaan, van ambtenaren en docenten tot verzorgenden in de thuiszorg, van luchthavenbeveiligers tot hoveniers en huismeesters. 

Het ongenoegen op de werkvloer anno 2019 blijkt groot. Zo zegt bijna tweederde (64 procent) slechts heel af en toe tot nooit met plezier naar zijn of haar werk te gaan. In belangrijke mate komt dat door de druk van allerlei regels, bureaucratie en productie-targets. Die druk is volgens negen op de tien werkenden (89 procent) de voorbije jaren toegenomen of zelfs sterk toegenomen.

Een grote frustratie onder werkenden is het gebrek aan vertrouwen en waardering. Zo stelt bijna vier op de vijf (79 procent) zelden tot nooit waardering van hun leidinggevenden te ervaren. Door de overheid voelt zelfs meer dan negen op de tien (92 procent) zich zelden tot nooit gewaardeerd. Ook voelt tweederde (68 procent) zich als professional slechts af en toe tot nooit serieus genomen.

FNV-vicevoorzitter Kitty Jong: "Dit zijn behoorlijk schokkende cijfers. Mensen voelen zich te weinig gewaardeerd, ook in loon, terwijl het goed gaat in Nederland. De werkdruk rijst de pan uit. Privatisering, bijvoorbeeld in de zorg, zorgt voor enorme regeldruk. In aanbestedingen worden personeelskosten gezien als gemakkelijke ‘knop’ waaraan gedraaid kan worden, dat pakt negatief uit voor werknemers. En concurrentie tussen bedrijven leidt tot een opjaagcultuur, al helemaal voor mensen die een onzeker contract hebben."

Op de werkvloer heerst veel onvrede over de leiding. Zo heeft het management er volgens een duidelijke meerderheid (60 procent) niet voor gezorgd dat ze zakelijker en efficiënter zijn gaan werken. Sterker nog, ruim vier op de vijf werkenden (86 procent) heeft het gevoel dat managers hen eerder van hun taak afhouden dan dat ze de werkvloer in staat stellen hun werk fatsoenlijk te doen. Volgens een grote groep werkenden (78 procent) heeft het management onvoldoende tot geen begrip voor dilemma’s op de werkvloer.

Een grote bron van ergernis is de management-taal, die vaak wordt ervaren als ongrijpbaar en wollig. Tweederde van de werkenden (65 procent) stoort zich aan Engelse termen als 'lean & mean' of 'agile (wendbaar) werken' en 'out of the box-denken', maar ook aan Nederlandse ‘jeuktaal’ als 'een klus aanvliegen', 'doorpakken', 'buiten de lijntjes kleuren', ‘ik hoor wat je zegt’ en ‘we nemen het mee’.

De managers zelf hebben het ook niet makkelijk, blijkt uit het onderzoek. Zo voelt het gros van hen (88 procent) zich regelmatig tot dagelijks klem zitten door wat van hogerhand van hen wordt gevraagd, en wat hun medewerkers op de werkvloer kunnen uitvoeren. Tweederde van de managers (69 procent) erkent ronduit dat ze hun personeel regelmatig tot zelfs dagelijks overvragen.

Het Nationaal Debat: Klem op de werkvloer gaat over de frustrerende invloed van regels, productie-targets, protocollen, managers en zware werkdruk op het dagelijks werkplezier van werknemers. In deze ‘hete herfst’ komen allerlei beroepsgroepen, van boeren en bouwvakkers, tot leerkrachten en verpleegkundigen, in opstand. De onvrede leeft al langer en veel breder, want ook veel agenten, rechters, buschauffeurs, fysiotherapeuten, psychiaters en verzorgenden voelen zich klem gezet op de werkvloer.

Nationaal Debat: Klem op de werkvloer
Presentatie: Elles de Bruin en Cees Grimbergen
Maandag 2 december 2019 om 20.25 uur
Live op NPO 2

www.maxvandaag.nl | #WERKVLOERDEBAT | @OMROEPMAXLIVE