Hilversum,
13
maart
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

Kabinet praat over invoering mantelzorgverlof

 

Hilversum, 13 maart 2013, Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) zijn met werkgevers- en werknemerorganisaties in gesprek over het invoeren van mantelzorgverlof. Ook spreekt hij met minister Stef Blok (Wonen) over een versoepeling van de verhuurdersheffing bij het verhuren van omgebouwde verzorgingshuizen. Dat zei Van Rijn vanavond het MAX-tv-programma Meldpunt!

Van Rijn stuurde deze week zijn lang verwachte wetsvoorstel voor de Langdurige Zorg (WLZ) naar de Tweede Kamer. Hierin staat dat alleen zeer hulpbehoevende ouderen recht hebben op 24-uurszorg in een zorginstellingen. 
Wie minder zorg nodig heeft is vanaf 1 januari 2015 afhankelijk van thuiszorg en mantelzorg. Margo Trappenburg, hoofddocent aan de Universiteit Utrecht, stelde in Meldpunt! de staatssecretaris de vraag of hij bereid is om te kijken of het verlenen van mantelzorg op het werk niet makkelijker te regelen moet zijn.
Van Rijn antwoordde: “Samen met mijn collega Asscher ben ik in gesprek met werkgevers- en werknemers of we in ons systeem van arbeid niet veel meer rekening moeten houden met zorgverlof, als je voor een naaste wil zorgen. In de maatschappij van de toekomst hebben we veel meer ouderen. Die zullen ook veel meer hulp en ondersteuning nodig hebben. Moeten we niet kijken of je zorgverlof voor ouders kan opnemen. Wij zijn nu bezig met werkgevers- en werknemers te overleggen wat we kunnen regelen in cao’s om meer mogelijkheden op zorgverlof te krijgen.”

ActiZ-bestuurder Aad Koster vroeg in Meldpunt! namens de zorgondernemers de staatssecretaris of hij iets kan doen aan de leegstaande panden van verzorgingshuizen. Van Rijn: “Met collega Blok bekijk ik welke regels ombouw van deze verzorgingshuizen belemmeren. Wij komen binnenkort hierover met voorstellen. We kijken ook naar de verhuurdersheffing. Nu al kun je een korting krijgen op die verhuurdersheffing als je een verzorgingshuis ombouwt tot appartementen. Je moet dat gebouw voor gebouw bekijken. Samen met ActiZ bekijken we wat er nodig is om dat wat gemakkelijker te laten gaan.”