Hilversum,
27
juni
2017
|
17:00
Europe/Amsterdam

Donderdag in Hollandse Zaken: Crisis voorbij? Niet voor mij!

Verborgen werkloosheid onder 45-plussers

Het MAX-programma Hollandse Zaken gaat aanstaande donderdag, met Cees Grimbergen, vanaf 21.10 uur live op NPO 2 over de verborgen werkloosheid onder 45-plussers.

De economie groeit en de werkloosheid daalt. Volgens het CBS hebben momenteel 456.000 mensen geen betaalde baan terwijl ze daar wél naar zoeken. Alhoewel alle economische lichten op groen staan en de roep om loonstijgingen sterker wordt, valt een deel van de bevolking over de rand. Onder hen honderdduizenden werkloze 45-plussers.

Hollandse Zaken citeert uit een tweet van CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen (januari 2017): ‘Naast de circa 500.000 werklozen zijn er nog 700.000 mensen die willen werken.’

Wat doet welvarend Nederland om de grote groep kansloze werkzoekenden, de ‘ontmoedigden’ (CBS-begrip), bij de economische groei te betrekken?

Het CBS heeft besloten om werklozen in de bijstand, die de laatste vier weken niet gesolliciteerd hebben, buiten de werkloosheidsstatistieken te houden. Reden? Het CBS houdt zich aan de standaard die Europese statistische bureaus hanteren. Van nauwkeurige cijfers over de echte werkloosheid lijkt geen sprake meer. Wel gebruikt het statistisch bureau nu het begrip ‘ontmoedigden’ voor kansloze werkzoekenden op de arbeidsmarkt.

Het wekelijks gespreksprogramma van MAX laat, niet voor het eerst, ‘de ontmoedigden’ aan het woord. Hollandse Zaken bespreekt ook de achtergrond van de zelfmoord van de werkzoekende vijftiger die een jaar geleden in het programma te gast was. Tot slot de vraag waarom, nu de economie groeit, de vele vacatures niet door ouderen vervuld worden.

Hollandse Zaken
Donderdag 29 juni rond 21.10 uur
Live bij MAX op NPO 2
Presentatie: Cees Grimbergen
www.maxvandaag.nl

www.facebook.com/HollandseZaken | @Hollandsezaken | #Hollandsezaken