Hilversum,
13
oktober
2016
|
13:05
Europe/Amsterdam

Documentaire Ben Oude NijHuis

2017

In 2017 gaan de deuren van het Ben Oude NijHuis open, een kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie. Een initiatief van MAX-directeur Jan Slagter: Goede zorg, met veel handen aan het bed, voor mensen met een kleine beurs. Een prachtig plan. Maar hoe realiseer je dat? Het is te zien in de documentaire Ben Oude NijHuis die in 2017 wordt uitgezonden.De makers volgen Jan Slagter en zijn team in de zoektocht naar een geschikt betaalbaar pand, naar een solide financiering en naar bezielde medewerkers voor wie de bewoner centraal staat. Te zien is hoe ingewikkeld het is ver weg te blijven van alle regels en protocollen die vaak zo verlammend werken in de zorg. Ook te zien is hoe weigerachtig woningcorporaties zijn om mee te werken aan goede huisvesting voor kwetsbare ouderen met een kleinebeurs.

Het Ben Oude NijHuis is genoemd naar de man die eind 2014 landelijke aandacht kreeg voor de manier waarop zijn vrouw verzorgd werd in een verpleeghuis in Den Haag. De ervaringen van Ben Oude Nijhuis waren voor MAX-directeur Jan Slagter mede aanleiding zelf een kleinschalig verpleeghuis op te zetten. Om te laten zien dat er met het beschikbarebudget uit Den Haag wel degelijk goede zorg te leveren is.

www.facebook.com/MAXdocumentaire
s#BenOudeNijHuis | @MAXdocumentaire