Hilversum,
20
april
2017
|
14:44
Europe/Amsterdam

Bijna een kwart van de mantelzorgers voelt zich tegengewerkt door gemeente en instanties

Bijna een kwart van de mantelzorgers (23%) voelt zich op het gebied van wonen tegengewerkt door gemeente of instanties. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van landelijke vereniging voor mantelzorgers Mezzo en het MAX-programma Hallo Nederland onder mantelzorgers. Vanavond vanaf 18.30 uur op NPO 2 zijn in Hallo Nederland voorbeelden uit de praktijk te zien.

Van de 1394 ondervraagde mantelzorgers verleent het grootste deel zorg aan zijn of haar partner of echtgenoot: ruim 40 procent. Iets meer dan de helft van de mantelzorgers zorgt intensief voor hun naaste (53%), dat wil zeggen meer dan 8 uur zorg per week. Bijna 12% van alle ondervraagde mantelzorgers ervaart het zorgen als zeer zwaar.

Geschikte woonvorm
Het gevoel van tegenwerking op woongebied staat haaks op het kabinetsbeleid dat is gericht op langer thuis wonen. Toch ervaart bijna een kwart (23%) problemen of tegenwerking van instanties of gemeenten op het gebied van wonen. Van hen geeft 34% aan tegen problemen aan te lopen bij het aanpassen van de huidige woning op de nodige zorg. Ruim 9% zegt problemen te hebben bij het realiseren van een mantelzorgwoning.

Bureaucratie en regeldruk
Naast tegenwerking op het gebied van wonen is er ook gevraagd naar problemen op andere gebieden. ‘Bureaucratie en regeldruk’ werd door maar liefst 38% van de ondervraagde mantelzorgers genoemd. Ook ‘het gevoel er bij mantelzorg alleen voor te staan’ en ‘geen mogelijkheid om zorg tijdelijk aan een ander over te dragen’ wordt door bijna 1 op de 3 mantelzorgers ervaren. Zo beredeneert een respondent: “Omdat ik het dichtst bij de persoon woon die mantelzorg nodig heeft, wordt het door de rest van de familie als vanzelfsprekend gevonden dat ik die zorg op mij neem en wordt mij door hen ook geen hulp geboden.”

Nadenken over de toekomst
In het kader van het mantelzorgersonderzoek bevroegen MAX en Mezzo een totale groep van 2944 panelleden, bestaande uit zowel mantelzorgers als niet-mantelzorgers. Van de groep geeft 68 procent aan na te denken over het feit dat zij in de (nabije) toekomst mogelijk zelf mantelzorg nodig hebben. Opmerkelijk: bij een groot deel van de groep wordt dit niet bespreekbaar gemaakt. 70 procent sprak hier nog nooit over met hun omgeving. Ruim 20% doet dit niet vanwege de eenvoudige reden dat zij niemand weten die voor hun zou kúnnen zorgen.

Hallo NederlandIedere werkdag
Om 18.30 uur op NPO 2
facebook.com/HalloNederlandMAX | @HalloNederland | #HALLONEDERLAND
Meer informatie: www.MAXVandaag.nl

Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met:
Mezzo, via Fleur Kusters: 06 155 25 442 of f.kusters@mezzo.nl
MAX, via persdienst: 035 37 75 260 of communicatie@omroepmax.nl